คลังภาพกิจกรรม

เตรียมความพร้อมรถพยาบาล


นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดบริการของโรงพยาบาล ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ห้องฉุกเฉิน คุณภาพรถพยาบาล พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนตลอดเทศกาลปีใหม่ 2562  ที่โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม ************** ธันวาคม 2561

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 126 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 ธันวาคม 2561 เวลา 15:30 น.