สาร สธ.ออนไลน์

ค้นหาสาร สธ.ออนไลน์ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 : ประจำเดือนกันยายน 2563

 • ส่องทิศทางสาธารณสุขไทย ในยุค New Normal (หน้า 1-5)
 • ความสำเร็จบนเส้นทาง ปลัด สธ. ของ "หมอขุม" (หน้า 6-7)
 • New Leader Team (หน้า 8-9)
 • 24 กันยายน "วันมหิดล" (หน้า 10)

วันที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 59

ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 : ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

 • พระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงชนชาวไทย รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน (หน้า 1-5)
 • เชื้อราในเสื้อผ้า ปัญหากวนใจช่วงหน้าฝน (หน้า 6)
 • เมื่อโรงแรมกลายมาเป็น Alternative State Quarantine (หน้า 7-8)

 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14:32 น.
จำนวนผู้เข้าชม 35

ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 : ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

 • ไทยติดอันดับ 2 โลก ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด 19 (หน้า 1-2)
 • New Normal ของผู้ช่วยโฆษก ศบค. (หน้า 3)
 • ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคโควิด 19 จาก สธ. (หน้า 4)
 • บรรจุกำลังคน สธ.ล็อตใหญ่ สู้ภัยโควิด 19 (หน้า 5-6)
 • ก้าวท้าใจ Season 2 (หน้า 7-8)

 

วันที่เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 50

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 : ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

 • แนวทางป้องกันโรคและสุขภาพ บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน้า 1-3)
 • การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด 19 (หน้า 4)
 • D.I.Y หน้ากากผ้า - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (หน้า 5-6) 
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:30 น.
จำนวนผู้เข้าชม 51

ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • เปิด Timeline การรับมือ COVID-19 (หน้า 1-3)
 • มาตรการสำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 4)
 • มาตรการแท็กซี่ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ (หน้า 5)
 • How to เลือกใช้หน้ากากอนามัย (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น.
จำนวนผู้เข้าชม 210

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 : ประจำเดือนมกราคม 2563

 • สธ.ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย "ให้ปี 2563 เป็นปีอาหารปลอดภัย" (หน้า 1-3)
 • คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย (หน้า 4)
 • โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (หน้า 5)
 • ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.แห่งประเทศไทย (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 283