สาร สธ.ออนไลน์

ค้นหาสาร สธ.ออนไลน์ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • เปิด Timeline การรับมือ COVID-19 (หน้า 1-3)
 • มาตรการสำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 4)
 • มาตรการแท็กซี่ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ (หน้า 5)
 • How to เลือกใช้หน้ากากอนามัย (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น.
จำนวนผู้เข้าชม 114

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 : ประจำเดือนมกราคม 2563

 • สธ.ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย "ให้ปี 2563 เป็นปีอาหารปลอดภัย" (หน้า 1-3)
 • คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย (หน้า 4)
 • โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (หน้า 5)
 • ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.แห่งประเทศไทย (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 223

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 : ประจำเดือนธันวาคม 2562

 • สวัสดีปีใหม่ (หน้า 1-2)
 • www.medcannabis.go.th แหล่งรวบรวมข้อมูลกัญชาทางการแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 3-4)
 • กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (หน้า 5-6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:25 น.
จำนวนผู้เข้าชม 153

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • 27 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข (หน้า 1-2)
 • คำปราศรัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2562 (หน้า 3)
 • Smart Hospital - Green & Clean Hospital โฉมใหม่ของ รพ.สังกัด สธ. (หน้า 4-6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

 

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 121

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 : ประจำเดือนตุลาคม 2562

 • นโยบายรับยาที่ร้านขายยา ลดแออัด ลดรอคอย (หน้า 1-3)
 • กัญชาทางการแพทย์ Service Plan สาขาที่ 20 (หน้า 4-5)
 • ทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

 

วันที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 148