สาร สธ.ออนไลน์

ค้นหาสาร สธ.ออนไลน์ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 : ประจำเดือนเมษายน 2562

 • รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมชาว สธ. (หน้า 1-2)
 • นครชัยศรีโมเดล รูปแบบการแก้ปัญหาพร้อมไปกับการพัฒนาระบบบริการ (หน้า 3-4)
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถพยาบาล 2562 (หน้า 5)
 • "ร้านเทวะเวสม์" ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สป. (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:28 น.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 : ประจำเดือนมีนาคม 2562

 • พลังชาวสาธารณสุข ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (หน้า 1-3)
 • มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2562 "สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย" (หน้า 4-5)
 • No walk-in OPD รพ.กำแพงเพชร (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • สธ.รักษ์โลก ติดตั้ง Solar Cell ในสถานบริการ สธ. (หน้า 1-3)
 • Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้ (หน้า 4)
 • กล่องฝึกมือ & Horse Shoes Wheel Chair (หน้า 5-6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 : ประจำเดือนมกราคม 2562

 • โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ (หน้า 1-3)
 • โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (หน้า 4)
 • แนวทางการดำเนินงาน...สู่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.0 (หน้า 5)
 • แสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลศิษย์เก่าศิริราชดีเด่น ปี 2561 (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:30 น.