สาร สธ.ออนไลน์

ค้นหาสาร สธ.ออนไลน์ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  • สธ.รักษ์โลก ติดตั้ง Solar Cell ในสถานบริการ สธ. (หน้า 1-3)
  • Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้ (หน้า 4)
  • กล่องฝึกมือ & Horse Shoes Wheel Chair (หน้า 5-6)
  • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 : ประจำเดือนมกราคม 2562

  • โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ (หน้า 1-3)
  • โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (หน้า 4)
  • แนวทางการดำเนินงาน...สู่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.0 (หน้า 5)
  • แสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลศิษย์เก่าศิริราชดีเด่น ปี 2561 (หน้า 6)
  • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:30 น.