สาร สธ.ออนไลน์

ค้นหาสาร สธ.ออนไลน์ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 : ประจำเดือนกันยายน 2562

 • วันมหิดล 2562 (หน้า 1-2)
 • นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (หน้า 3-4)
 • รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 (หน้า 5-6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

 

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14:15 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 : ประจำเดือนสิงหาคม 2562

 • เป้าหมายการทำงานของ 2 รัฐมนตรีสาธารณสุข (หน้า 1-3)
 • The 14th ASEAN Health Minister's Meeting (หน้า 4)
 • จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข (หน้า 5)
 • รางวัล TQM Best Practice in Thailand 2562 (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14:17 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 • โครงการใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (หน้า 1-3)
 • ยินดีต้อนรับ 2 รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข (หน้า 4-5)
 • MOPH Connect คว้ารางวัล "ที่สุด" ด้านนวัตกรรมบนแพลตฟอร์ม Line (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 14:35 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 : ประจำเดือนมิถุนายน 2562

 • ผู้บริหาร สธ. พร้อมรับการขับเครื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
 • ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ สธ. (หน้า 3-4)
 • สธ.ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" (หน้า 5-6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:20 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 • โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (หน้า 1-3)
 • ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2562 (หน้า 4)
 • มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในโรงพยาบาล (หน้า 5)
 • MRT สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข : สถานีสุขภาพ (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 : ประจำเดือนเมษายน 2562

 • รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมชาว สธ. (หน้า 1-2)
 • นครชัยศรีโมเดล รูปแบบการแก้ปัญหาพร้อมไปกับการพัฒนาระบบบริการ (หน้า 3-4)
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถพยาบาล 2562 (หน้า 5)
 • "ร้านเทวะเวสม์" ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สป. (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:28 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 : ประจำเดือนมีนาคม 2562

 • พลังชาวสาธารณสุข ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (หน้า 1-3)
 • มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2562 "สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย" (หน้า 4-5)
 • No walk-in OPD รพ.กำแพงเพชร (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • สธ.รักษ์โลก ติดตั้ง Solar Cell ในสถานบริการ สธ. (หน้า 1-3)
 • Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้ (หน้า 4)
 • กล่องฝึกมือ & Horse Shoes Wheel Chair (หน้า 5-6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 : ประจำเดือนมกราคม 2562

 • โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ (หน้า 1-3)
 • โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (หน้า 4)
 • แนวทางการดำเนินงาน...สู่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.0 (หน้า 5)
 • แสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลศิษย์เก่าศิริราชดีเด่น ปี 2561 (หน้า 6)
 • ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:30 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0