จุลสารออนไลน์ @MOPH

ค้นหาจุลสารออนไลน์ @MOPHปีที่ 16 ฉบับที่ 3 : ประจำเดือนธันวาคม 2561

- สธ.มอบของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทย ปี 2562 (หน้า 2-4)

- อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ (หน้า 5-6)

- ข่าวเด่นประจำกรม (หน้า 7-8)

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2562 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (หน้า 2-4)
  • 27 พ.ย.61 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 76 ปี (หน้า 5-6)
  • MOPH Connect เชื่อมต่อโลกสาธารณสุข 4.0 (หน้า 7)
  • บ้านพักบุคลากรสาธารณสุข (หน้า 8)

วันที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14:24 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 : ประจำเดือนตุลาคม 2561

  • เกาะติดนโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
  • คน สธ. ขอเป็นจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
  • กลุ่มปิด Facebook : We are MOPH ช่องทางสื่อสารใหม่ของชาว สธ.
  • แนะนำทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุขชุดใหม่

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 : ประจำเดือนกันยายน 2561

นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (หน้า 1-3)
ประวัติปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย (หน้า 4)
Success Story เขตสุขภาพที่ 11 (หน้า 5)
ฝากไว้ให้สานต่อ จาก นพ.เจษฎา โชคดำรงกุล (หน้า 7)

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 : ประจำเดือนสิงหาคม 2561

จักรยานอัจฉริยะสาธารณะ (หน้า 2-3)
Success story เขตสุขภาพที่ 8 และ เขตสุขภาพที่ 9 (หน้า 4-5)
ทีมผู้บริหารระดับสูง ปี 2562 (หน้า 7)

วันที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (หน้า 1-3)
Success story เขตสุขภาพที่ 7 และ เขตสุขภาพที่ 10 (หน้า 4-5)
ตูน บอดี้สแลม ความยิ่งใหญ่ที่คนธรรมดาสร้างได้ (หน้า 7)

วันที่เผยแพร่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 : ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ร่วมแสดงความยินดีกับ สสจ.ร้อยเอ็ดได้รับรางวัลบริการองค์การภาครัฐยอดเยี่ยม UN 2018 (หน้า 1-3)
Success story เขตสุขภาพที่ 6 และ เขตสุขภาพที่ 12 (หน้า 4-5)
การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค (หน้า 7)

วันที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

แผนปฏิบัติสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ พ.ศ.2560-2564 (หน้า1-3)

1 วัด 1 รพ. วันวิสาขบูชา เพื่อพระสงฆ์ไทยห่างไกลโรค (หน้า 4)

การจ้างงานโดยเงินนอกงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 7)

วันที่เผยแพร่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 : ประจำเดือนเมษายน 2561

 1 ปี UCEP "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่"(หน้า1-3)

Success Story  เขตสุขภาพที่ 4 (หน้า 5)

GCC Line ช่องการสื่อสารจากรัฐบาลถึงข้าราชการทั่วประเทศ (หน้า 7)

 

วันที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 : ประจำเดือนมีนาคม 2561

ทิศทาง รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 (หน้า 1-3)

Success Story จากเขตสุขภาพที่ 3 (หน้า 5)

 แนะนำทีมโฆษก สธ. 2561 (หน้า 7)

วันที่เผยแพร่ 9 เมษายน 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สธ.ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" (หน้า 1-2)

Success Story จากเขตสุขภาพที่ 2 (หน้า 3)

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (หน้า 4-5)

วันที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 : ประจำเดือนมกราคม 2561

การปฏิรูปกลไกการดำเนินงาน สธ. ปี 2561 (หน้า 1-2)

Success Story จากเขตสุขภาพที่ 1 (หน้า 3)

Happy money program (หน้า 4-5)

วันที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนผู้เข้าชม 0