• การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุ

  » ธันวาคม พฤหัสบดี 14 ' พ.ศ 2560 

  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.3..

  [+] อ่านเพิ่ม

 • การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเ

  » ธันวาคม พุธ 13 ' พ.ศ 2560 

  วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานยุทธศาส..

  [+] อ่านเพิ่ม

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเงินกา

  » ธันวาคม พฤหัสบดี 14 ' พ.ศ 2560 

  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพ..

  [+] อ่านเพิ่ม

 • จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อ

  » ธันวาคม อาทิตย์ 17 ' พ.ศ 2560 

  17 ธันวาคม 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร..

  [+] อ่านเพิ่ม