ค้นจากวันที่ ตั้งแต่  ถึง
  ประเภทข่าว
  ค้นจากคำ
    ค้นพบข่าว จำนวน   55,478 ข่าว     แสดงข่าวที่ 0 ถึง 30
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  โรงพยาบาลสกลนครร่วมกับเครือข่ายแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหูนำ้หนวก
   ในวันที่  22 - 23  มีนาคม  2560  โรงพยาบาลสกลนครร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เรื่องยกระดับสุขภาพทางหูและการได้ยินของ.......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มี.ค 2560]  
  สสจ.ชัยนาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานองค์กรไร้พุงส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
                              วันนี้(วันที่ 23 มีนาคม 2560)ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช.......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มี.ค 2560]  
  ประชุม Service plan สาขาศัลยกรรมและออโธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 6
  วันนี้ 23 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง (รอง 2).......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มี.ค 2560]  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการโรคมะเร็งและโรคหัวใจ โรงพยาบาลสกลนคร
   เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาโรคมะเร็งและโรคหัวใจ  โดยมีน.......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มี.ค 2560]  
  ประกาศรับ โอน/ย้ายข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
   สำนักสารนิเทศ มีความประสงค์รับ โอน/ย้ายข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ.......
ข่าวประชาสัมพันธ์ [23 มี.ค 2560]  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล
            พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข นายบุญทอง เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมกา.......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มี.ค 2560]  
  สสจ.ฉะเชิงเทรา ดูแล อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2560  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  คปสอ.บางน้ำเปรี้ยวและรพ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน
   วันที่ 22 มีนาคม 2560  ทีม คปสอ.บางน้ำเปรี้ยว และโรงพยาบาลบางปะกง นำทีมโดย  นายแพทย์สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว  นายแพทย์วิชัย นิยมร.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  ผ้าป่าสามัคคีที่รพ.สต.บ้านโกรกแก้ว ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
   วันที่ 22 มีนาคม 2560 น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาวเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระครูพิมลปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอแปลงยาวประธานฝ่ายสงฆ์  ร่วมทำบุญและทอดผ้าป่าสามัคคี เ.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สสจ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
          วันที่ 21-23 มีนาคม  2560  จังหวัดฉะเชิงเทรา  นำทีมโดย นายธรรมรงค์  เกรียงไกรศักดา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา&.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  เขตสุขภาพที่ 6 พัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกร.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สสจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  มดงานตัวนิดที่ยิ่งใหญ่
  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พบปะพูดคุยกับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ .......
ภาพกิจกรรม [22 มี.ค 2560]  
  ส่องสำรวจลูกน้ำยุงลาย
   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปร.......
ภาพกิจกรรม [22 มี.ค 2560]  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น
   ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) 7 .......
ภาพกิจกรรม [22 มี.ค 2560]  
  นพ.สสจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ( DOT Meeting) จังหวัดนครสวรรค์
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  นพ.สสจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ( DOT Meeting) จังหวัดนครสวรรค์
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สสจ.นครสวรรค์ จัดประชุมการดำเนินงานตำบล Long Term Care ปี 2560
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สสจ.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดนครสวรรค์
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร
   วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเ.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลศรีษะเกษ
   วันที่ 22 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น.  นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร นายแพทย์เชี่ยวชาญผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รพ.ขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับค.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  นพ.สสจ.กาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ Thailand early News เรื่อง “24 มีนาคม วันวัณโรคโลก ประจำปี 2560”
  วันนี้ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 10.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ Thailand early N.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สธ.ติวเข้มระบบสุขศึกษาแนวใหม่ประเทศ ยกระดับความรอบรู้สุขภาพคนไทย ลดป่วย ลดโรค
  สธ.ติวเข้มระบบสุขศึกษาแนวใหม่ประเทศ ยกระดับความรอบรู้สุขภาพคนไทย  ลดป่วย ลดโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาระบบการสุขศึกษาแนวใหม่ประเทศ ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับ.......
ในรั้ว สธ. [22 มี.ค 2560]  
  รพ.ขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง “การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต” (Trauma critical care for nurse) รุ่นที่1
   วันนี้  22 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดู.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมเวทีเสวนาก้าวต่อไปของสมาพันธ์ฯและเปิดตัวหนังสือ "ถอดบทเรียน เคล็ดลับ ความสำเร็จ ชุมชนปลอดบุหรี่"
               วันที่ 22 มีนาคม 2560 นพ.สมคิด   สุริยเลิศ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์   มอบหมายให้นพ.ชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อำนว.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
   วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเครือ.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  สสจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2560
   วันที่ 22 มีนาคม 2560  นางฉวีวรรณ ชมภูเขา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2560 &n.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  "แพทย์ใหญ่จรัญ" เยี่ยมการตรวจประเมินยุทธ์ฯ คปสอ.ปลาปาก
            วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เยี่ยมให้กำลังใจทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์สุขภาพ สำ.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
  กรมอนามัย เดินหน้าพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในโรงนม 26 แห่งช่วยเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายเร่งพัฒนาระบบการกำกับ เฝ้าระวัง พร้อมพัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและจัดส่งนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในโรงนม 26 แห่ง ให้เด็กไทยได้.......
ในรั้ว สธ. [22 มี.ค 2560]  
  จังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2560
               22 มีนาคม 2560 จังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มี.ค 2560]  
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |