ค้นจากวันที่ ตั้งแต่  ถึง
  ประเภทข่าว
  ค้นจากคำ
    ค้นพบข่าว จำนวน   73,593 ข่าว     แสดงข่าวที่ 0 ถึง 30
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดอบรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2561”
  วันที่ 24-25 พฤษภาคม: นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นประธาน “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2561” โดย นพ.ฉัตรชัย จุฬาพรศิริ กล่าวรายงา.......
รอบรั้วภูมิภาค [25 มิ.ย 2561]  
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต้อนรับคณะผู้เข้าการอบรมโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อย่างไม่เป็นทางการ
  วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าการอบรมโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ .......
รอบรั้วภูมิภาค [24 มิ.ย 2561]  
  สสจ.ลำพูน มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับสุภาพที่ 1 ประจำปี 2561
   วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ได้เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ ๑ ประจ.......
รอบรั้วภูมิภาค [24 มิ.ย 2561]  
  กรมอนามัยชี้‘สารไอโอดีน’ต้นทุนทางปัญญาเด็กทารกแรกเกิด ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์กับพ่อเมืองอุบลฯ
        กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์วันโอโอดีนแห่งชาติ 2561 “สานพลังเมืองนักปราชญ์ เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน&rd.......
ในรั้ว สธ. [24 มิ.ย 2561]  
  ‘สสจ.นครพนม’ คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เป้าหมาย ๗๐๐ ราย พื้นที่ ต.นางาม อ.เรณูนคร
         วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลเรณูนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร ร่วมกับทีมรังสีแพ.......
รอบรั้วภูมิภาค [24 มิ.ย 2561]  
  โรงพยาบาลเลย จัดพิธีทำบุญ 64 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ
                     วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำ.......
รอบรั้วภูมิภาค [24 มิ.ย 2561]  
  สธ.เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ที่ รพศ./รพท. ทั่วประเทศ สูงสุดที่ไอซียู ร้อยละ 83
   กระทรวงสาธารณสุข  เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76  สูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ผ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [24 มิ.ย 2561]  
  กรมสุขภาพจิต แนะวิธีการเลี้ยงเด็กสมาธิสั้น ให้ใช้แบบ “ประชาธิปไตย”เอื้อผลดีต่อทักษะทางสังคมของเด็ก
   กรมสุขภาพจิต แนะวิธีการเลี้ยงเด็กสมาธิสั้น ให้ใช้แบบ “ประชาธิปไตย”เอื้อผลดีต่อทักษะทางสังคมของเด็ก           กรมสุขภ.......
ในรั้ว สธ. [24 มิ.ย 2561]  
  สสจ.ยะลาจัดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2561
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มิ.ย 2561]  
  สสจ.น่าน ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น อาหารปลอดภัยความเสี่ยงสารเคมีทางการเกษตร"
   22 มิถุนายน2561 นายชัยวุฒิ วันควร สาธารณสุอำเภอท่าวังผา ประธาน เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อาหารปลอกภัย ประเด็น "ความเสี่ยงสารเคมีทางการเกษ.......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มิ.ย 2561]  
  กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 165 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ อาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู"
     ******************************************************* ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์: 0-2590-3857 / วันที่ 23 มิถุนายน 2561.......
ในรั้ว สธ. [23 มิ.ย 2561]  
  สธ. เตรียมขยายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ลงสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ
  กระทรวงสาธารณสุข   เตรียมขยายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายสู่บริการปฐมภูมิ      ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่ใกล้บ้านยิ่งขึ้น ลดอัตราการกำเริบรุ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [23 มิ.ย 2561]  
  “นครพนม” บริการคัดกรองวัณโรคฯ เป้าหมาย ๕๐๐ ตำบลโพนทอง อ.เรณูนคร
         วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม และอำเภอเรณูนคร จัด โครงการรณ.......
รอบรั้วภูมิภาค [23 มิ.ย 2561]  
  รพ.แม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่สอด
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  รพ.แม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่สอด
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดประชุมวิชาการเรื่อง skin safety
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
             ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมเฉลิมฉลอง 100 ปี สาธารณสุข.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เขตสุขภาพที่ 7
  .......
[22 มิ.ย 2561]  
  สาธารณสุขกาฬสินธุ์ สั่งเข้ม และกำชับทุกพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก อย่างเข้มข้นหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เสียชีวิตแล้ว 1 ราย
   สาธารณสุขกาฬสินธุ์ สั่งเข้ม และกำชับทุกพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก อย่างเข้มข้นหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เสียชีวิตแล้ว 1 ราย นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  สสจ.นราธิวาสจัดประชุมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ไทย-มาเลเซีย
          วันที่ (22 มิ.ย.61) ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้  นายแพทย์สถาพร .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  นพ.สสจ.พัทลุงนำทีมจนท.สสจ.พัทลุงจัดกิจกรรมยกชั้นเข้าวัดพัฒนาจิตใจ
  วันนี้ 22 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง นำคณะจนท.สสจ.พัทลุงร่วมกิจกรรมยกชั้นเข้าวัดพัฒนาจิตใจ พร้อมถวายสังฆทาน ณ วัดควนอินนิมิตร อ.เมืองพัทลุง.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็กแบบองค์รวม
  วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธนาศักดิ์ อิศรากุลสิริภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเช.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมคณะผู้บริหาร นิเทศงานโรงพยาบาลเครือข่ายใน จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาระบบบริการตามแนวทาง“เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ”
          เมื่อวันที่ 9, 23, 30 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 13, 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นำทีมคณะผู้บ.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรม ACLS for Intern รุ่นที่ 2
          ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS for Intern การช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS (Advanced cardiovascular life .......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายผู้ดูแลเด็กพัฒนาการช้าและสมาธิสั้น จ.นครราชสีมา
          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบ.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับคณะประเมินรับรองงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (GREEN & CLEAN Hospital)
                     วันที่ 22 มิถุนายน  2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล&.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมสร้างครอบครัวสุขภาพดี วิถีธรรม เพื่อชาวร้อยแก่นสารสินธ์ไร้พุง ไร้โรค
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแพทย์วิถีธรรม เขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ นำโดยนางสาวท.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  เตรียมรับประเมินศูนย์ราชการสะดวก
  .......
[22 มิ.ย 2561]  
  ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา
             นอกจากนี้โรงพยาบาลสุรินทร์ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ส่งพนักงานพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 50 คน.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
  รพ.นครพนมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมพร้อมคณะข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลนครพนม ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อ.......
รอบรั้วภูมิภาค [22 มิ.ย 2561]  
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |