ค้นจากวันที่ ตั้งแต่  ถึง
  ประเภทข่าว
  ค้นจากคำ
    ค้นพบข่าว จำนวน   56,754 ข่าว     แสดงข่าวที่ 0 ถึง 30
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  นพ.สสจ.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตฯ
   บ่ายวันนี้ (26 เม.ย.60) นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง และนพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ รองนพ.สสจ.พัทลุง(ผชช.ว.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตฯ ณ รพ.จิตเวชสงขลาราชนรินทร์ โดยมี พญ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สสจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมเพื่อหารือการประชุมสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม เขตสุขภาพที่ 6 ณ วสส.ชลบุรี ผลสรุป ให้จังหวัดส่งผลงาน หน่วยงานดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข และประกวดเรื่องเล่า
    วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการประชุมสัมมนาคุณธรรม จริยธ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  หนองคาย...ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการรับคณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่
   วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สสจ.หนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับคณะอนุกรรมการเพื่อเ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สสจ.ฉะเชิงเทราร่วมประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2560
    วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00น นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ประวิทย์ อินทรสุขุม หัวหน้าสูติ-นรีเวชกรรม รพ.พุทธโสธร และนางโ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2560 อ.สนามชัยเขต อ.ท่าตะเกียบ อ.พนมสารคาม อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
    วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย/ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
    วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นาง.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สสจ.ฉะเชิงเทรา และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย/ประธานคณะตรวจเยี่ยม มอบโล่ตรามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
    วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางมารยาท ตังคณานุกูลชัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์อภิชา.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รพ.ตะกั่วป่า ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพบริการของทีมการจัดการความเสี่ยงด้านยาและการใช้ยา(MMU)และการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (PCI)ฯ
   วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพบริ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สสจ.สมุทรปราการ รณรงค์สาวไทยแก้มแดง สร้างเด็กเกิดคุณภาพในหญิงวัยเจริญพันธุ์
             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์สาวไทยแก้มแดง ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ  วันน.......
ในรั้ว สธ. [26 ม.ย 2560]  
  นพ.สสจ.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE
   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายว.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  ผอ.รพ.ขอนแก่นแถลงข่าว เรื่องผลตรวจดีเอ็นเอ อสุจิที่พบในถังไนโตรเจน
  วันนี้ 26 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมแก่นเงิน อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รพ.ขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการรพ.ขอนแก่น แถลงข่าวผลตรวจดีเอ็นเอ อสุจิที่พ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
  วันที่ 26 เมษายน 2560              คุณนงนุช เบ็ญจศิริวรรณ บริจาคเครื่องไตเทียม มูลค่า 550,000 บาท เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไต ให้กับหน่วยไตเ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สธ.กำชับทุกโรงพยาบาล เข้มมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล ฝ่าฝืนลงโทษ
   กระทรวงสาธารณสุข กำชับโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้มมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลติดตั้ง CCTV,GPS , เข็มขัดนิรภัย ทำประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุให้มีการสอบสวนหาสาเหตุทุกกรณี หากกระทำผิ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [26 ม.ย 2560]  
  ผอ.รพ.พัทลุง เยี่ยมอาการอาพาธ เจ้าคณะจังหวัด
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สสจ.นพ.จัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข “ปลัดจังหวัด” เปิด “ถนนสา’สุขสามัคคี”
         วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิด “โครงการเพื่อองค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รพ.ขอนแก่น ร่วมงานเรารักขอนแก่น
   เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 07.00 น. ณ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น (กศน.ขอนแก่น) .......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รอง นพ.สสจ.ระยอง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เขตสุขภาพที่ 6
  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธร.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สสจ.กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
   วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  โรงพยาบาลเสนา จัดประชุมวิชาการ เรื่องมิติการให้คำปรึกษาแบบ SATIR
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รอง นพ.สสจ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 9.30 น. นางสาววิมลภรณ์ เหล่าหัชกุลพงศ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ของศูนย์ปรองดองส.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  สสจ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2560
    วันที่ 26 เมษายน 2560 ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  ผอ.รพ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการ Neonatal Care
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  ผอ.รพ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการ Neonatal Care
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รพ.มหาสารคามออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการด้านสุขภาพ
   รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการด้านสุขภาพ ที่ รร.ห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (26-4-2560)  บุคลากร.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รพ.พระพุทธบาท ร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ 2560
   วันนี้ (26 เม.ย. 2560) เวลา 10.30 น. พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระพุทธบาทและคณะ เดินทางไปร่วมประกอบพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศ.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รพ.พระพุทธบาท ร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ 2560
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  รพ.พระพุทธบาท ร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ 2560
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
  หมอใหญ่กรุงเก่า : ให้การต้อนรับ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรณสุข
  วันที่ 26 เมษายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ .......
[26 ม.ย 2560]  
  สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 26 เมษายน 2560
  .......
สรุปข่าวประจำวัน [26 ม.ย 2560]  
  รพ.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใต้หัวข้อ “SHARE and LEARN in SEPSIS and RESPIRATORY CARE”
   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใต้หัวข้อ &.......
รอบรั้วภูมิภาค [26 ม.ย 2560]  
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |