ค้นจากวันที่ ตั้งแต่  ถึง
  ประเภทข่าว
  ค้นจากคำ
    ค้นพบข่าว จำนวน   72,206 ข่าว     แสดงข่าวที่ 0 ถึง 30
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการประชุม “Mid Year Performance Review”
                             นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
            วันที่ 20 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดดงพระเจ้าพรหมวิหาร บ้านวังยางเหนือ ตำบลวัดธาตุ          อำเภอเ.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับการประเมิน Green&Clean Hopital ปี2561
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น นพ.อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
         วันนี้ (21 พฤษภาคม 2561) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรม  การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งขา.......
ข่าวเพื่อมวลชน [21 พ.ค 2561]  
  จังหวัดขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัล ในการประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16 ปี
  .......
[21 พ.ค 2561]  
  สสจ.ฉะเชิงเทรา...ประชุมติดตามประเมินผลภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
   .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สสจ.ฉะเชิงเทรา...อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ”
   .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สสจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.
   .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมาธิบำบัดกับการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
        วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพ.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขตังหวัดอ่างทอง โดย..กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล ได้จัดปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  .......
[21 พ.ค 2561]  
  รพ.พัทลุง รับโล่รางวัลศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่นประจำปี 2560
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขตังหวัดอ่างทอง โดย..กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล ได้จัดปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  .......
[21 พ.ค 2561]  
  “แพทย์ใหญ่จรัญ” ขึ้นรับ ๒ รางวัล ตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น/หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
         วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขึ้นรับมอบรางวัลตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น เขต ๘ พื้นที่ ตำบลหนองฮี อำเ.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้2 อสม.ดีเด่น ประจำหมู่บ้านงานวิชาการ"100 อสม.ดีเด่น100ปีการสาธารณสุขไทย"รับโล่รางวัลจาก รมต.สธ. 21 พฤษภาคม2561
   100ปีของการสาธารณสุขไทย(พ.ศ.2462 - 2561) และครบรอบ 40 ปี การสาธารณสุขมูลฐานและการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (พ.ศ.2521 - 2561) ปีนี้กรมสนับสนุนได้จัดประชุมวิชาการ .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สสจ.สุราษฎร์ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี2561
   สสจ.สุราษฎร์  จัดประชุมการปฐมนิเทศข้าราชการ ใหม่ ปี 2561   นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดและบรรยายพ.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุม Tele Conference
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา เ.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ 1ประจำปี 2561
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และแพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรมปฐมน.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์
         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบา.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  กรมสบส.จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการ
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้ เทคโน.......
ข่าวเพื่อมวลชน [21 พ.ค 2561]  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
        วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาก.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สสจ.นครสวรรค์ รับรายงานตัวข้าราชการสายวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  จ.สงขลา เดินหน้าแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สธ.สงขลา ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ รวม 52 คน ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน
  .......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  กรมสบส.จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี แ.......
ข่าวเพื่อมวลชน [21 พ.ค 2561]  
  โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบคุณ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" (ศิษย์เก่าเสนารุ่นปี ๒๕๒๘)
   โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบคุณ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" (ศิษย์เก่าเสนารุ่นปี ๒๕๒๘) มอบแผ่นที่นอนลม จำนวน ๒ แผ่น ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย เครื่องวัดออ.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2561
  21 พฤษภาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 11.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  ข่าวเด่น 21 พฤษภาคม 2561
  .......
สรุปข่าวประจำวัน [21 พ.ค 2561]  
  จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมกระตุ้น (Site Visit) สร้างการเรียนรู้ และกระตุ้นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อการรับรองซ้ำ (Re-Accreditation) ตามมาตรฐาน HA
  .......
[21 พ.ค 2561]  
  โรงพยาบาลระนองร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี นัดพบโรคหูน้ำหนวก
   แพทย์หญิงสุกัญญา มหาโชคลาภ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา) ร่วมกับทีมโรงพยาบาลราชวิถี นัดพบโรคหูน้ำหนวก ฟรี สำหรับประชาชน ทังชาวไทยและชาวพม่า โดยให้บริการต.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
  สธ.ตรัง ยินดีต้อนรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จบใหม่ที่ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
    วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโดยมี นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ให้โอวาทและพบปะแพทย์ ทัน.......
รอบรั้วภูมิภาค [21 พ.ค 2561]  
หน้าแรก < < Prev Next > > หน้าสุดท้าย
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |