รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS )ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


 รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส


 


(Middle East Respiratory Syndrome : MERS )ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


********************* 


1.สถานการณ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชาย อายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง


2.มีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 คนติดตามได้ทั้งหมด อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับ 26 คน


3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,638 ราย เสียชีวิต 587 ราย ใน 26 ประเทศ


4.ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


2. สธ.เผยผู้ป่วยโรคเมอร์ส ไม่มีไข้ หายใจเหนื่อยยังให้ออกซิเจน คงมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  ทั้งช่องทางเข้า-ออกประเทศ ในโรงพยาบาลและชุมชน


          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ชายชาวโอมานอายุ 71 ปี ที่รับไว้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ในวันนี้อาการทั่วไปทรงตัว ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ดี หายใจเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจน เก็บตัวอย่างเชื้อจากเสมหะผลยังเป็นบวก ดูแลใกล้ชิดในห้องแยกโรค  ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 40 คนแล้ว อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้สังเกตอาการ 26 คน ประกอบด้วย ญาติ 1 คน  แท็กซี่ 2 คน  ผู้สัมผัสที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน 11 คน  ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน คน ทุกคนสบายดี


          อย่างไรก็ตาม ยังคงมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่องทางเข้า-ออกประเทศ ในโรงพยาบาลและชุมชน  ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เมื่อไอ จาม ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่โรคระบาดใน 14 วัน ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง


  


3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน1422 ปรึกษาประชาชน  


ในรอบ 24 ชั่วโมงวันที่  กุมภาพันธ์  2559  มีผู้โทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรครวม 45 สาย ส่วนใหญ่สอบถาม  สถานการณ์  อาการของโรคเมอร์ส และไข้ซิกา


 4. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส


1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม


2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่


3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส


 


**********************  4 กุมภาพันธ์ 2559


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กุมภาพันธ์ พฤหัสบดี 4,พ.ศ 2559 11:51:23] 

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |