สธ.ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น ให้ผู้แสวงบุญฮัจย์


          กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2559 จำนวน 10,400 คน พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วย

          วันนี้(30 มีนาคม 2559)ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และนายรายัน ฮาหมัด เอส อัลบลาดี หัวหน้าฝ่ายกงสุลผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2559

          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า ในทุกๆ ปีจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม จำนวน 10,400 ราย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง ซึ่งมีแนวทางการดูแลสุขภาพในประชากรกลุ่มนี้ ดังนี้ 1.ก่อนเดินทาง ให้บริการตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพโดยหน่วยบริการสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัว พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศฟรีและออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค(เล่มเหลือง) 2.ขณะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย จัดส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไทย ดูแลสุขภาพ จำนวน 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 42 คน และ 3.หลังกลับจากพิธีฮัจย์ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยอสม.ฮัจย์ และทีมหมอครอบครัว เป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจย์หรือ มิสเตอร์ฮัจย์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

          ทางด้าน นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับชาวไทยมุสลิมที่จะรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง ในกรุงเทพมหานครรับบริการได้ที่ ได้ที่ 1.สถาบันบำราศนราดูร 2.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ 3.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 4.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 5.โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ส่วนในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถรับบริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่, ที่ 6 ชลบุรี, ที่ 11 นครศรีธรรมราช, ที่ 12 สงขลา ขณะนี้  กรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมวัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กรมการศาสนาไว้แล้ว สามารถสอบถามจุดบริการและไปรับบริการได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422      

****************************** 30 มีนาคม 2559


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มีนาคม พุธ 30,พ.ศ 2559 14:47:56] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |