สธ.อนุญาตผู้ป่วยโรคเมอร์สชาวโอมานกลับบ้านแล้ว ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อเมอร์ส


          กระทรวงสาธารณสุข เผยในวันนี้ได้อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคเมอร์สชาวโอมานที่พักรักษาตัว ที่สถาบันบำราศ-นราดูรเดินทางกลับประเทศแล้ว  ผู้ป่วยอาการปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อเมอร์ส โดยได้ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยและการส่งผู้ป่วยกลับประเทศ ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
 
เย็นวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์อำนวย  กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวผลการรักษาผู้ป่วยโรคเมอร์ส ชายชาวโอมานอายุ 71 ปี ว่า ในวันนี้สถาบันบำราศนราดูรได้แจ้งผลการรักษาผู้ป่วยว่าหายเป็นปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีชีวโมเลกุลไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์ส 2 ครั้ง จากห้องปฏิบัติการอ้างอิง 3 แห่งตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก พร้อมประสานสถานฑูตเพื่อส่งผู้ป่วยกลับประเทศแล้ว  ส่วนญาติผู้ป่วยที่รับตัวไว้สังเกตอาการที่สถาบันบำราศนราดูร อาการปกติดี ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์ส ก็เดินทางกลับไปพร้อมกัน ในส่วน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายอื่นๆ ได้แก่ แท็กซี่ 2 คน ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 22 คน ผู้สัมผัสที่โรงแรมอีก 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอีก 11 คน อนุญาตให้กลับบ้านไปตั้งแต่ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามอาการภายหลังกลับบ้าน ทุกคนสบายดี  
 
ด้าน นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าผู้ป่วยรายนี้ได้รับการดูแลรักษาโรคเมอร์สรวมทั้งโรคเดิมที่มีอยู่คือ เบาหวาน จนอาการเป็นปกติ โดยการรักษาและส่งผู้ป่วยกลับประเทศเป็นไปตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ก่อนการอนุญาตให้กลับบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ และแพทย์ทางระบาดวิทยา จะร่วมกันประเมินอาการทางคลินิกและประเมินความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อ หากพบว่าอาการผู้ป่วยหายแล้ว แพทย์จะทำการตรวจหาเชื้อไวรัสจนกระทั่งไม่พบเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง จากห้องปฏิบัติการอ้างอิงอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ไม่ปรากฏเชื้ออยู่ในตัวผู้ป่วยแล้ว และแพทย์ผู้รักษาจะออกเอกสารรับรองทางการแพทย์  พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับบ้านได้ โดยจะมีการประสานงานกับสถานทูตและสายการบินเพื่อทราบต่อไป 
 
ในส่วนของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นสถาบันที่รับดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้มาตลอด จะดำเนินการทำลายเชื้อและทำความสะอาดห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เมื่อไอ จาม ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่โรคระบาดใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัย ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
สำหรับสถานการณ์โรคเมอร์สทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,638 ราย เสียชีวิต 587 ราย ใน 26 ประเทศ ในประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สเป็นชาวโอมาน 2 ราย รายแรกเป็นชายอายุ 70 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 รักษาหายกลับประเทศไปแล้ว ส่วนรายที่ 2 เป็นชายอายุ 71 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยวันที่ 22 มกราคม 2559 ส่งตัวมาเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ผู้ป่วยหายเป็นปกติ และออกจากโรงพยาบาลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559        
************************* 11 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ****************************

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กุมภาพันธ์ พฤหัสบดี 11,พ.ศ 2559 18:30:40] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |