รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559


ายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส

(Middle East Respiratory Syndrome : MERS )

 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

*********************

1.สถานการณ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชาย อายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง

2.มีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 คนติดตามได้ทั้งหมด 

3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,638 ราย เสียชีวิต 587 ราย ใน 26 ประเทศ

4.ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สธ.เผยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบกำหนดเฝ้าระวังกลับบ้านได้แล้ว ทุกคนไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส คงเหลือญาติผู้ป่วยสังเกตอาการต่อ 1 คน

          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ ภายหลังตรวจเยี่ยมความพร้อมห้องปฏิบัติการ สถาบันบำราศนราดูร ว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชายชาวโอมานอายุ 71 ปี ที่รับไว้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ในวันนี้อาการทั่วไปทรงตัว ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ดี หายใจเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจน เก็บตัวอย่างเชื้อจากเสมหะผลยังเป็นบวก ดูแลใกล้ชิดในห้องแยกโรค  

         ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 40 คน ติดตามได้ครบทุกคน มีผู้ที่รับไว้สังเกตอาการ 26 คน ประกอบด้วย ญาติ 1 คน แท็กซี่ 2 คน ผู้สัมผัสที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน 11 คน ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน คน โดยผู้โดยสาร คนเดินทางกลับประเทศเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบกำหนดการเฝ้าระวังติดตามอาการ 14 วัน อนุญาตให้กลับบ้านเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  จำนวน 13 คน ประกอบด้วย แท็กซี่ 2 คน ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน คน ผู้สัมผัสที่โรงแรมอีก 4 คน ในวันนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอีก 11 คน ครบกำหนดการเฝ้าระวังติดตามอาการ 14 วัน ได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว คงเหลือญาติผู้ป่วย คนที่ต้องรับไว้สังเกตอาการต่อ โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส

          ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เมื่อไอ จาม ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่โรคระบาดใน 14 วัน ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน 

ในรอบ 24 ชั่วโมงวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้โทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรครวม 34 สาย สอบถาม สถานการณ์โรคเมอร์ส 3 สาย ประเด็นสอบถาม ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนปรึกษาผู้ป่วยสงสัยโรคเมอร์ส ความรู้เรื่องโรคเมอร์ส จำนวนผู้ป่วยโรคเมอร์ส อาการผู้ป่วยโรคเมอร์ส เป็นต้น                             

4. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส

1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม

2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่

3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส

************************************ 6 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กุมภาพันธ์ เสาร์ 6,พ.ศ 2559 14:01:43] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |