รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559


  

รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส

(Middle East Respiratory Syndrome : MERS ) ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

*********************

1.สถานการณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชาย อายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง

2.มีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 คนติดตามได้ทั้งหมด 

3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,638 ราย เสียชีวิต 587 ราย ใน 26 ประเทศ

4.ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สธ.เผยวันนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 คน ครบกำหนดการเฝ้าระวัง ให้กลับบ้านได้ ยกเว้นญาติผู้ป่วย

          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ ภายหลังตรวจเยี่ยมความพร้อมห้องปฏิบัติการ สถาบันบำราศนราดูร ว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชายชาวโอมานอายุ 71 ปี ที่รับไว้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ในวันนี้อาการทั่วไปทรงตัว ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ดี หายใจเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจน เก็บตัวอย่างเชื้อจากเสมหะผลยังเป็นบวก ดูแลใกล้ชิดในห้องแยกโรค  

         ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 40 คน ติดตามได้ครบทุกคน มีผู้ที่รับไว้สังเกตอาการ 26 คน ประกอบด้วย ญาติ 1 คน  แท็กซี่ 2 คน  ผู้สัมผัสที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน 11 คน ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 8 คน โดยผู้โดยสาร 1 คนเดินทางกลับประเทศเมื่อวานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2559) ในวันนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะครบกำหนดการเฝ้าระวังติดตามอาการ 14 วัน  จำนวน 13 คน โดยอนุญาตให้กลับบ้านได้ในช่วงบ่ายวันนี้จำนวน 9 คน ประกอบด้วย แท็กซี่ 2 คน ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 7 คน ส่วนผู้สัมผัสที่โรงแรมอีก 4 คน จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ในช่วงค่ำวันนี้ ยกเว้นญาติผู้ป่วย 1 คนที่ต้องรับไว้สังเกตอาการต่อ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน อีก 11 คนนั้น จะครบกำหนดการเฝ้าระวังในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ ก่อนการอนุญาตให้กลับบ้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส 

          ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เมื่อไอ จาม ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่โรคระบาดใน 14 วัน ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน  

ในรอบ 24 ชั่วโมงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้โทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรครวม 43 สาย สอบถาม สถานการณ์โรคเมอร์ส ปรึกษาผู้ป่วยต้องสงสัยโรคเมอร์สที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้มีประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกา แนวทางการดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรคไข้ซิกา/ขอเอกสารแผ่นพับแผ่นโปสเตอร์โรคไข้ซิกา/การส่งตรวจหาเชื้อ รวมทั้ง โรคไข้เลือดออก ประเด็นการวินิจฉัยและรักษาโรคการควบคุมป้องกันโรค


4. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส

1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม

2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่

3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส

************************************ 5 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

 


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กุมภาพันธ์ ศุกร์ 5,พ.ศ 2559 11:46:14] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |