รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS ) ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559


 รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส

(Middle East Respiratory Syndrome : MERS )  

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
********************* 

1.สถานการณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
   1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชาย อายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง
   2.มีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 คนติดตามได้ทั้งหมด อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับ 26 คน ทุกคนสบายดี
   3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,633 ราย เสียชีวิต 587 ราย ใน 26 ประเทศ
   4.ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422   ตลอด 24 ชั่วโมง
 
2. สธ. เผยผู้ป่วยโรคเมอร์สอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนสบายดี จะครบกำหนดสังเกตอาการ วันที่ 5และ6 ก.พ.นี้
   นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ชายชาวโอมานอายุ 71 ปี ที่รับไว้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ในวันนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้ หายใจเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจน พูดคุยได้ ลุกเดินได้ รับประทานอาหารได้ โดยรวมผู้ป่วยอาการดีขึ้น ได้รับดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในห้องแยกโรค  ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส 40 คน ยังอยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับสังเกตอาการ 26 คน ประกอบด้วย ญาติผู้ป่วย 1 คน แท็กซี่ 2 คน ผู้สัมผัสที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน 11 คน ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 8 คนเป็นชาวไทย 3 คนและชาวต่างชาติ 5 คน ทุกคนสบายดี อยู่ในระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคซึ่งจะครบกำหนดสังเกตอาการ 14 วัน ในวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นี้  
   ขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติ  ผู้ป่วยได้รับการรักษาในห้องแยก ผู้ที่เสี่ยงป่วยก็ได้รับตัวไว้สังเกตอาการ ให้เชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เมื่อไอ จาม  สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่โรคระบาดใน 14 วัน ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
  
3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน1422 ปรึกษาประชาชนเรื่อง โรคเมอร์ส
   ในรอบ 24 ชั่วโมงวันที่ 31 มกราคม 2559 มีผู้โทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรครวม 19 สาย เป็นประเด็นโรคเมอร์ส 4 สาย ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคเมอร์ส สถานการณ์โรคเมอร์ส และความปลอดภัย เนื่องจากต้องเดินทางไปยุโรป และต่อเครื่องบินในประเทศตะวันออกกลาง และรพ.เอกชนปรึกษากรณีผู้ป่วยสงสัยโรคเมอร์ส

4. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส
   1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม
   2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่
   3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส
  *******************************  1 กุมภาพันธ์ 2559

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กุมภาพันธ์ จันทร์ 1,พ.ศ 2559 12:12:24] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |