รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS )ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559 รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syn


 1.สถานการณ์ วันที่ 29 มกราคม 2559

1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชาย อายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง

2.มีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 คนติดตามได้ทั้งหมด ยังอยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับ 26 คน      

3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,632 ราย เสียชีวิต 587 ราย ใน 26 ประเทศ

4.ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สธ. เผยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส ได้ครบทั้ง 40 คนแล้ว ทุกคนสบายดี รับตัวไว้เฝ้าสังเกตอาการ

          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส ชายชาวโอมานอายุ 71 ปี ที่รับไว้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ในวันนี้ผู้ป่วยมีไข้ต่ำๆ อาการโดยรวมคงที่ หายใจเร็วต้องใช้ออกซิเจน พูดคุยได้ ลุกเดินได้ รับประทานอาหารได้ อาการยังทรงตัว ต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในห้องแยกโรคต่อ

          ส่วนผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส สามารถติดตามได้ครบทั้ง  40 คนแล้ว ประกอบด้วย   ญาติผู้ป่วย 1 คน   แท็กซี่ 2 คน   ผู้สัมผัสที่โรงแรม 4 คน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน 11 คน  ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 22 คน  (เป็นคนไทย 4 คน ต่างชาติ 18 คน)  โดยผู้โดยสาร 14 คนเดินทางออกนอกประเทศแล้ว  ยังอยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับสังเกตอาการ คน เป็นชาวไทย 3คนและชาวต่างชาติ 5 คน  รวม 26 คน ทุกคนได้รับการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทุกคนสบายดี  ทั้งนี้ ความสำเร็จในการติดตาม เกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น และที่สำคัญคือต้องขอขอบคุณในความร่วมมือจากตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเองที่ยอมละทิ้งภาระ หน้าที่ เข้าสู่ระบบการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดในประเทศ  

          ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำ  โดยยึดมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคเวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วย และถ้ากลับประเทศไทยภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน1422 ปรึกษาประชาชนเรื่อง โรคเมอร์ส

ในรอบ 24 ชั่วโมงวันที่ 27 มกราคม 2559 มีผู้โทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรครวม 37 สาย เป็นเรื่องโรคเมอร์ส 2 สาย คำถามคือ โรงพยาบาลเอกชนปรึกษาเรื่องโรคเมอร์ส การคัดกรองผู้เดินทาง มาตรการควบคุมป้องกันโรค อาการผู้ป่วยโรคเมอร์ส และความรู้เรื่องโรคเมอร์ส

4. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส

1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม

2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่

3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส

 

  ************************************ 29 มกราคม 2559


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มกราคม ศุกร์ 29,พ.ศ 2559 12:00:06] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |