รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส วันที่ 27 มกราคม 2559


 


รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส

(Middle East Respiratory Syndrome : MERS)

ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559

*********************

 

 

1.สถานการณ์ วันที่ 27 มกราคม 2559

1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชาย อายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง

2.มีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 คน ออกนอกประเทศไปแล้ว 12 คน อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับสังเกตอาการ 22 คน       

3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2559 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,626 ราย เสียชีวิต 586 ราย ใน 26 ประเทศ

4.ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สธ.แนะผู้เดินทางกลับจากตะวันออกกลาง มีอาการไข้ ไอ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร  ในวันนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้ หายใจหอบเล็กน้อยต้องให้ออกซิเจนต่อไป รับประทานอาหารได้ ลุกเดินได้  โดยสรุปอาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรคเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส จำนวน 40 คน ทุกคนสบายดี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว 12 คน (โดยได้ดำเนินการตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ) ยังคงเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 28 คนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ญาติ คน คนขับแท็กซี่ คน เจ้าหน้าที่โรงแรม คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 11 คน ผู้โดยสารบนเครื่องบิน 10 คน (เป็นคนไทย คน ต่างชาติ คน) ยังเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเมอร์ส ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีทั้งสิ้น คน เป็นชาวชายต่างชาติ คน ประกอบด้วยตุรกี 1คน โอมาน คน และหญิงไทย คน ทุกคนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเมอร์สเป็นลบ ขอย้ำเตือนผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทุกคน หากมีไข้ ไอ ให้สวมหน้ากากอนามัย รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง อย่านั่งรถสาธารณะมาโรงพยาบาล โทรสายด่วน 1669 หรือปรึกษาสายด่วน 1422 เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่ระบาดในประเทศ
3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน1422 ปรึกษาประชาชนเรื่อง โรคเมอร์ส

ในรอบ 24 ชั่วโมง วันที่ 26 มกราคม 2559 มีผู้โทรสอบถาม สายด่วน กรมควบคุมโรค รวม 66 ราย เป็นเรื่องโรคเมอร์ส 11 สาย คำถามที่ถามมากที่สุด คือ พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเมอร์ส พื้นที่และขอบเขตการเฝ้าระวังโรคเมอร์ส อาการผู้ป่วยโรคเมอร์ส และความรู้เรื่องโรคเมอร์ส

4. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส

1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม

2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่

3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส

 

 ************************************ 27 มกราคม 2559

 


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มกราคม พุธ 27,พ.ศ 2559 14:15:58] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |