เด็กไทยสายตาดีศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร มอบแว่นตาให้เด็กนักเรียน ป.1 ที่สายตาผิดปกติ ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ที่โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี ******* ธันวาคม 2558


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[ธันวาคม จันทร์ 28,พ.ศ 2558 11:04:47] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |