รณรงค์อาสาปราบยุงพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเปิดโครงการรณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรและอาสาปราบยุง ร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข และชุมชนโดยรอบ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้*******(กรกฎาคม 2561)

 


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 11:57:28] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |