โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผู้อุทิศอวัยวะดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดเสนานุชรังสรรค์ อ.ตะกั่วป่าจ.พังงา นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า , นายแพทย์พีระวัฒน์ ศรีงาม ประธานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลตะกั่วป่า ,พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและวางหรีดคารวะศพ นางโสภิต แพทย์ประดิษฐ์ อายุ ๖๑ ปี ผู้อุทิศอวัยวะดวงตา จำนวน ๑ คู่ ให้แก่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐น. ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จัดเก็บดวงตาโดย นางสาวระวีวรรณ เปราซิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางอรวรรณ ถนัดกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า

#โอกาสนี้โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา มีเมตตาและเสียสละบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตที่หมดหวังจากการรักษา ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น และขอกุศลกรรมที่ท่านได้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย จงเป็นอานิสงส์ดลบันดาลให้ผู้อุทิศประสบความเกษมสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร์ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือการอุทิศอวัยวะ เมื่อยามสิ้นสูญ


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 11:46:22] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |