กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าฝนระวัง “โรคมือ เท้า ปาก” ในเด็กเล็ก หลังพบผู้ป่วย 1 ใน 3 ของปีนี้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเดือนเดียว


          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนช่วงหน้าฝนปีนี้ระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก หลังพบผู้ป่วย 1 ใน 3 ของปีนี้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเดือนเดียว ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากถึงร้อยละ 86 แนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้า สอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
          วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ที่มักพบผู้ป่วยมากในฤดูฝน และมีความเสี่ยงที่จะพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหน้าฝนปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ซึ่งง่ายต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคผ่านสิ่งของใช้และของเล่นได้
          จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 9 กรกฎาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 24,466 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากถึง 21,088 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้ป่วยทั้งหมด  นอกจากนี้ยังพบว่าในปีนี้เริ่มพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงหน้าฝน โดยเห็นได้จากผู้ป่วย 1 ใน 3 ของปีนี้ หรือจำนวน 8,967 ราย เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเดือนเดียว (ช่วงเริ่มฤดูฝน)  
          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า อาการของเด็กที่ป่วยจะเริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ และมีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย  หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ  ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปากชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
          การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ควรมีการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ  2.หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ เช่น ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ของเล่นต่างๆ  3.ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น ตลาด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
 

**************************************************
ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

แหล่งข่าวโดย » กรมควบคุมโรค 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 11:29:59] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |