รอง นพ.สสจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 วันที่ 12 ก.ค. 2561 นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 ณ ห้องประชุมอินทร์บุรี (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.สิงห์บุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:59:43] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |