รอง นพ.สสจ.สิงห์บุรี ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นางวันดี วิรัสสะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้ากลุ่มงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เรื่องโครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมอินทร์บุรี (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.สิงห์บุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:54:28] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |