ผู้ช่วย นพ.สสจ.สิงห์บุรี ร่วมเป็นผู้ประสานงานและสังเกตุการณ์ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 4 ประจำปี 2561 วันที่ 11 ก.ค. 2561 ทพญ.วังจันทร์ กิตติภาดากุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สสจ.สิงห์บุรี ร่วมเป็นผู้ประสานงานและสังเกตุการณ์ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 4 ประจำปี 2561 ณ รพ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.สิงห์บุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:50:56] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |