สสจ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย QLN และทีมงานคุณภาพ HA ปี 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย QLN และทีมงานคุณภาพ HA ปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน HA ตลอดจนเพิ่มความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายแพทย์สุรพร ก้อนทอง โรงพยาบาลระยอง เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ระยอง 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:46:47] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |