นพ.สสจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 11 ก.ค. 2561 นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

โดยสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ (Big Cleaning Day) 3เก็บ 5ส กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลุกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก 3Rsลดปริมาณคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก พร้อมกันทุกแห่ง

แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.สิงห์บุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:45:23] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |