สสจ.ระยอง ประชุมการควบคุมการระบาดโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการระบาดโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก จังหวัดระยอง โดยมีปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลทุกแห่ง/ เทศบาลตำบลสำนักทอง และเทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด เข้าร่วมประชุมวางแผนและกำหนดมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรค ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ระยอง 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:45:21] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |