รอง นพ.สสจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 ก.ค. 2561 นางวันดี วิรัสสะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมพรหมบุรี (ชั้น 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.สิงห์บุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:40:25] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |