นพ.สสจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการฯ เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 9 ก.ค. 2561 นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการฯ เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.สิงห์บุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:36:13] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |