สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดประกวดคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคฯ ด้วยกลไกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามกรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPENนางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคฯ  ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกลไกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามกรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการกระตุ้น กระบวนการพัฒนาและสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับชุมชนโดยการนำเรื่องราวของการขับเคลื่อนสุขภาพ ชีวิตของแต่ละพื้นที่ มาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของการประกวดแข่งขัน ซึ่งทางจังหวัดได้ประสานให้อำเภอคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 120 คน จัดประกวดวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:22:11] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |