สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ห่วงใยประชาชนแนะตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคมะเร็ง         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เชิญชวน ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง ค้นหาโรคหรือภาวะผิดปกติตั้งแต่ยังไม่มีอาการ หากรู้เร็ว รักษาให้หายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 

        นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยจากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมา คือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขยังพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 70,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 รายโดยโรคมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่มะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ การตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง เพื่อค้นหาโรคหรือภาวะผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายได้ซึ่งโรคมะเร็งแต่ละชนิดจะมีการดำเนินของโรคและวิธีการรักษาที่แตกต่างตามอวัยวะที่เป็นมะเร็งระยะของมะเร็งสภาพร่างกายและโรคประจำตัวของผู้ป่วยมะเร็ง 

 

            นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งจำเป็นต้องพิจารณาตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เริ่มจากการซักประวัติทั่วไปเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและมีอาการแสดงของ 7 สัญญาณอันตรายต่อเนื่องนานเกิน 2 สัปดาห์หรือไม่ อันได้แก่ ระบบขับถ่ายที่ผันแปร แผลที่ไม่รู้จักหาย ร่างกายมีก้อนตุ่ม กลุ้มใจเรื่องกินกลืนอาหาร ทวารทั้งหลายมีเลือดหรือสิ่งผิดปกติไหลไฝหรือหูดที่เปลี่ยนไปไอ หรือเสียงแหบเรื้อรัง การซักประวัติครอบครัวว่า มีใครเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหรือไม่ การตรวจร่างกายทั่วไปและการคลำหาก้อนผิดปกติ ในตำแหน่งที่มีต่อมน้ำเหลืองอยู่มากกว่าตำแหน่งอื่นเช่น ลำคอ ข้อพับต่างๆ รักแร้ ไหปลาร้า ขาหนีบ ข้อศอก ข้อเข่า การตรวจช่องท้องคลำตับคลำม้ามว่าโตผิดปกติหรือไม่ คลำหาก้อนผิดปกติในช่องท้อง ตรวจภายในทางทวารหนัก เพื่อค้นหาความผิดปกติของทวารหนักต่อมลูกหมากในเพศหญิงควรตรวจคลำหาก้อนผิดปกติบริเวณเต้านม รวมไปถึงการตรวจภายในเพื่อเอาเซลล์ปากมดลูกไปตรวจว่าผิดปกติหรือไม่นอกจากนั้นคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเริ่มจากการเจาะเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิดบีหรือชนิดซีเพราะจะทำให้เกิดภาวะตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งเซลล์ตับในที่สุดการตรวจหาเชื้อไวรัสหูดหรือไวรัสเอชพีวีจากสารคัดหลั่งในช่องคลอดที่เป็นสาเหตุของเป็นมะเร็งปากมดลูกได้และการตรวจทางรังสีวินิจฉัยของอวัยวะต่างๆเพิ่มเติมของบุคคลนั้นๆหลังจากประมวลผลข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ประวัติผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจต่างๆ ดังกล่าวก็จะทราบว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอวัยวะใดมากกว่าคนปกติโดยควรตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นอย่างน้อยปีละครั้งเพราะมะเร็งระยะเริ่มต้นมีโอกาสหายขาดสูง

 

*********************************************************************

                                                                                                                                                                -ขอขอบคุณ-

                                                                                                                                                          13  กรกฎาคม 2561


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - ข่าวตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคมะเร็ง.docx ]
แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 16:06:34] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |