สสจ.สุราษฎร์ จัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี เมืองคนดี 80ปี ยังแจ๋ว สสจ.สุราษฎร์  จัดโครงการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2561    ดร.ปรเมษฐ์  จินา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ สุขภาพดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2561 "เมืองคนดี 80 ปี ยังแจ๋ว"จัดโดยงานทันตสาธารณสุข สสจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างกระแสสังคมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและค้นหาบุคคลต้นแบบ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส  โดยมีตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุจากทุกอำเภอเข้าร่วมการประกวดฯ วันที่ 11 กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมโรมแรมนิภาการ์เด้น  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการประกวด ที่ 1 นายสวัสดิ์  ทองผึ้ง จาก อ.พนม  ที่ 2.นางฉลองสุข ขุ้ยศร อ.เมืองฯ ที่ 3.นางสุนิย์ อินทอง  อ.กาญจนดิษฐ์  


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ สุราษฎร์ 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 21:38:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |