สสจ.สุราษฎร์ จัดอบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สสจ. สุราษฎร์จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์   ดร.ปรเมษฐ์  จินา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ปี 2561 จัดโดยงานสุขภาพภาคประชาชน  สสจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพฯสร้างหนังภาพยนต์สั้น เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข   ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเครือข่ายเจ้าหน้าสาธารณสุขด้านงานประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 60 คน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ สุราษฎร์ 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 21:32:04] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |