นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.เลย ร่วมต้อนรับนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ ๘ และดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมคณะในการตรวจราชการรอบ ๒/๒๕๖๑ วันนี้ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ และดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมคณะในการตรวจราชการ  ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น ๕ โรงพยาบาลเลย ซึ่งในภาคเช้า ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลนาด้วง โดยมี นพ.ชัยยา ปานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบบริการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาด้วง หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสวรรค์  ส่วนภาคบ่าย นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๘ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเอราวัณ  โดยมี นพ.วิชัย ผลิตนนท์เกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบบริการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเอราวัณ หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำบุ่น ต่อไป


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.เลย 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 18:28:06] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |