โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสปสช.และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น นพ.โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 และคณะเยี่ยมจากกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คณะเยี่ยมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ CAPD ต่อเนื่อง และขยายหน่วยบริการใหม่ที่มีความพร้อม สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพียงพอ และตามมาตรฐานที่กำหนด  โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ผู้เข้าร่วมรับการเยี่ยมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 3 


แหล่งข่าวโดย » ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 17:06:17] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |