โรงพยาบาลหนองคาย ; โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี                       วันที่ 12 กรกฎาคม  2561 เวลา 11.30  น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย     จังหวัดหนองคาย   นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล "   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้  แพทย์หญิงภรณี           พรวัฒนา "  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านปฐมภูมิ ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี  จาก " องค์กร     แพทย์  " และโรงบุญ โรงทาน จาก "คุณจรรยาพร  พลยังส่ง"  และ "คุณ จิราพร  เกศาพันธ์"  ที่อยู่ : อยู่บ้านเลขที่   1158   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้นำ แหนมคลุก ส้มตำ ผัดหมี ผัดหอยลาย ข้าวเหนียว และ         น้ำดื่ม มาบริการให้กับ  ผู้ป่วยและญาติ   ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล         

                                      โรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหนองคาย 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 17:02:43] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |