โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฯวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นพ.โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นพ.อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นพ.เอกรินทร์ อบอุ่น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับฟังสรุปการก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว เวลา 15.20 น ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้าง  พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการทำประชาพิจารณ์ควบคู่กับการก่อสร้างอาคาร ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เขาเขียว


แหล่งข่าวโดย » ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 17:35:32] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |