โรงพยาบาลพิจิตรเปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันพฤหัสบดี  ที่ 14 มิถุนายน  2561 เวลา 10.30 น. นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 3  เป็นประธานเปิดนิทรรศการ  100 ปี  การสาธารณสุขไทย รพ.พิจิตร ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ ปี 2560 – 2561 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง “ โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยประชารัฐร่วมใจสาธารณสุขไทยก้าวหน้า “ โรงพยาบาลพิจิตรจึงจัดแสดงนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเปิดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขในช่วง 1 ศตวรรษที่ผ่านมา โดยนิทรรศการที่จัดแสดงเป็นผลงานประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่สมควรจะจารึกเป็นประวัติศาสตร์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลพิจิตร ที่จะเผยแพร่ประโยชน์แก่สาธารณชน  ในการนี้ นายแพทย์วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร  ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ  100 ปี  การสาธารณสุขไทย  ณ ถนน100 ปี  การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลพิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[มิถุนายน พฤหัสบดี 14,พ.ศ 2561 15:03:42] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |