โรงพยาบาลพิจิตร ต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมจาก นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน  2561  เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาตรี  บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วยคณะมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  ตรวจเยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง( CKD ) ครั้งที่ 3 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ในการนี้ นายแพทย์วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลพิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 11-06-61-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[มิถุนายน จันทร์ 11,พ.ศ 2561 17:48:28] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |