50 ปีแพทยสภา นายแพทย์จิโรจ  สินธวานนท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม, ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา นายกแพทยสภา แถลงข่าวจัดงานเฉลิมฉลอง "50 ปีแพทยสภา กับภารกิจดูแลแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้ประชาชน” โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการฯ ที่อิมแพค เมืองทองธานี (20-22 มิถุนายน 2561) และเปิดตัวโครงการต่าง ๆ อาทิ  รางวัลแพทย์ต้นแบบ, โครงการหมอชวนวิ่ง, โครงการแพทย์อาสาในโอกาสครบ 50 ปี ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป. ************** มีนาคม 2561

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
***********************************

 


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มีนาคม พฤหัสบดี 8,พ.ศ 2561 14:43:15] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |