โรงพยาบาลพิจิตรจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น นายแพทย์วิริยะเอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 โดยมีนางอำไพ ตันสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุและเพื่อให้การปฏิบัติ งานพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ในการนี้มีหัวหน้าหอผู้ป่วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของแต่ละหน่วยงานเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมพระพิจิตรชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 16-11-60-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[พฤศจิกายน พฤหัสบดี 16,พ.ศ 2560 16:39:36] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |