โรงพยาบาลพิจิตรร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร นางอำไพ ตันสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตรร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ ข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาวหวาน ผักสด ผลไม้ แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 109 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของชาวพุทธอย่างแท้จริง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน ในพิธี ในการนี้ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ถนนกำแพงแห่งความภักดี อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 28-10-60-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[ตุลาคม เสาร์ 28,พ.ศ 2560 16:08:24] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |