โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรพร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ  ภูนวกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  แพทย์หญิงเพ็ญศรี  มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  นางเสาวลักษณ์  ภูนวกุล  รักษาการหัวหน้าพยาบาล นางอำไพ  ตันสกุล  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี ในการนี้มีข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร ( หลังเก่า ) อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 26-10-06-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[ตุลาคม ศุกร์ 27,พ.ศ 2560 15:14:08] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |