โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชวันนี้ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รพ.พิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช น้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสนามหญ้า หน้าศาลากลาง จังหวัดพิจิตร
[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 23-10-60-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[ตุลาคม จันทร์ 23,พ.ศ 2560 20:42:25] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |