โรงพยาบาลพิจิตรร่วมกับสสอ.เมืองพิจิตร จัดอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร กลุ่มภารกิจปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร โดยให้ความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลด้านจิตใจ และแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ในการนี้มีประชาชนจิตอาสาด้านการแพทย์เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จ.พิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 19-10-60-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[ตุลาคม พฤหัสบดี 19,พ.ศ 2560 16:50:06] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |