โรงพยาบาลพิจิตร เปิด คลินิกหมอครอบครัว PCC : Primary Care Cluscer วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร วันศุกร์ ที่  22 กันยายน  2560 นายแพทย์วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร  พร้อมด้วยผู้บริหารรพ.พิจิตร  คณะเจ้าหน้าที่  ทีมคลิกหมอครอบครัว และประชาชนในเขตเทศบาล เมืองพิจิตร  ร่วมพิธีเปิด คลินิกหมอครอบครัว  PCC : Primary Care Cluscer วัดท่าหลวง  อ.เมือง จ.พิจิตร โรงพยาบาลพิจิตรร่วมกับเทศบาลเมืองพิจิตร  ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการเปิดคลินิกหมอครอบครัว ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรครอบคลุมพื้นที่ประประชากรรับผิดชอบโดยยึดหลักการ  บริการทุกคน  บริการทุกที่  บริการทุกอย่าง บริการทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการนี้ นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นประธานในการเปิดคลินิกหมอครอบครัว วัดท่าหลวง  ต.ท่าหลวง อ.เมือง  จ.พิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 22-09-60-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[กันยายน ศุกร์ 22,พ.ศ 2560 17:40:36] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |