โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม โครงการสาธารณสุข ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน  2560 นายแพทย์วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร  นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รพ.พิจิตร ร่มกิจกรรม โครงการสาธารณสุข ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลบเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ  ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 21กย60-100.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[กันยายน ศุกร์ 22,พ.ศ 2560 14:50:56] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |