โรงพยาบาลพิจิตรจัดงาน “วันมหิดล”เพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย" วันนี้ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายแพทย์วิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล  ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปีและใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  (กรมหลวงสงขลานครินทร์)    "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"     เพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน โดยมี คณะผู้บริหาร  นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 และเจ้าหน้าที่รพ.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก โรงพยาบาลพิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 21กย60-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[กันยายน พฤหัสบดี 21,พ.ศ 2560 14:32:41] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |