» ธันวาคม อาทิตย์ 17,พ.ศ 2560 
   สธ. ชูเขตสุขภาพที่ 7 ยกระดับคุณภาพบริการ ติดตามคัดกรองเด็กก..
   กระทรวงสาธารณสุข ยกย่องเขตสุขภาพที่ 7 สร้างโอกาสให้เด็ก 0 – 5 ปี..
» ธันวาคม เสาร์ 16,พ.ศ 2560 
   สธ.เฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดหลังน้ำลด..
          กระทรวงสาธารณสุข เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาช..
» ธันวาคม เสาร์ 16,พ.ศ 2560 
   สธ.ลงนามความร่วมมือม.ธรรมศาสตร์ ผลิตแพทย์อินเตอร์ครั้งแรกขอ..
   กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโรงพยาบาล..
ดูทั้งหมด..
ดูทั้งหมด..
ค้นข่าวเก่า
 
สำหรับสมาชิก
 User :
 Password :
ดาวน์โหลดคู่มือการลงข่าว
 
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 139 "เตือนป..
   กรมควบคุมโรค เผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ..
   กรม สบส.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)หลักสูตรนวดฝ่าเ..
ดูทั้งหมด..
 
zz1qo1c6lkg3.jpg
   จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ปั่นเปิดถ้ำพญาชาล..
0ggtr9euh684.jpg
   นพ.สสจ.พัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพัทลุง "เราทำความดีด้ว..
fbxebbahd66s.JPG
   สสจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ"..
ดูทั้งหมด..
(28 พ.ย.60)รองปลัด สธ.แถลงข่าวเปิดตัว "Media Watch เฝ้าสื่อ"
(9 พ.ย.60) รมว.สธ.เปิดประชุมนานาชาติด้านมนุษย์พันธุศาสตร์
(19 ต.ค.60) รมว.สธ.แถลงข่าว"ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี 2560"
(19 ตุ.ค.60)รองปลัด สธ.ประชุมทางไกลกับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลประชาชนชาวงงานพระราชพิธีฯ
(18 ต.ค.60) รองปลัด สธ.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแสดงผลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการแถลงข่าว 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะ
กรม สบส. หนุนสปาไทยอัพเกรดมาตรฐานสู่ระดับโลก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและซ่อมแซมปลี๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายสัญญาณโทรทัศน์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ค่านิยม MOPH โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด.. 
ดูทั้งหมด.. 
 
» คู่มือกระบวนงานประชาสัมพันธ์
- แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข(2560-2564)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(รอบ 6เดือน)
- คู่มือระบบงานข่าวฉุกเฉิน
- คุ่มือระบบงานข่าวชี้แจง
- คู่มือระบบงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯประจำปี 2560
» นโยบาย/โครงการ
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2561 แก้ไข ครั้งที่ 2 (งบลงทุน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง สำนักสารนิเทศ ประจำปี 2561(งบลงทุนแก้ไข ครั้งที่ 1)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง สำนักสารนิเทศ ประจำปี 2561(งบดำเนินงานแก้ไข ครั้งที่ 1)
- ขอทบทวนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561(งบดำเนินงาน)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสารนิเทศ ประจำปี 2561(งบดำเนินงาน)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสารนิเทศ ประจำปี 2561(งบลงทุน)
» KM
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) ประจำปี 2560
- Value Based Health Care (นพ.เกียรติภูมิ)
- Group Dynamic(อ.สิทธิเดช คุ้มเศรณี)
- Infographic (กรมอนามัย)
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ(อ.สงคราม โพธิ์วิไล)
- การสื่อสารในภาวะวิกฤติ(ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา)
   
ดูทั้งหมด..
   ปีที่15 ฉบับที่ 2 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
27 พ.ย. 60 ครบรอบวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข (หน้า1-3) 

"การบูร" ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 4) 

รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (หน้า5)

 
ดูทั้งหมด..
 
 
 
 
   คุณูปการต่อโลกมหาศาล "ผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 60"..
   วันเบาหวานโลก ปี 2560 Women and Diabetes..
   ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2560..
ดูทั้งหมด..
ข่าวประกวดราคา
» พฤศจิกายน ศุกร์ 24,พ.ศ 2560 
   ราคากลางติดตั้งและซ่อมแซมปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายสัญญาณโทรทัศ..
   ..
» พฤศจิกายน ศุกร์ 24,พ.ศ 2560 
   ราคากลาางโครงการจัดจ้างบริการรวบรวมและส่งข่าวผ่านระบบคอมพิวเ..
   ..
» พฤศจิกายน ศุกร์ 24,พ.ศ 2560 
   ราคากลางโครงการจัดจ้างพิมพ์จดหมายข่าว สาร สธ...
   ..
ดูทั้งหมด..
Social Media ของสารนิเทศ
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 | email : mophpr@gmail.com
จำนวนผู้ชม
 1767179  
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2548    

|