» พฤษภาคม พุธ 24,พ.ศ 2560 
   รมว. สธ. แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่แล..
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวแสดงความยินดีกับนายแพทย์เทดรอส แอด..
» พฤษภาคม อังคาร 23,พ.ศ 2560 
   "สธ.”เผยที่ประชุมครม.เห็นชอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,792 ตำ..
   กระทรวงสาธารณสุข เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบ..
» พฤษภาคม อังคาร 23,พ.ศ 2560 
   ปลัด สธ. กำชับสถานบริการ เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย ผู้ป่ว..
             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานพยาบา..
ดูทั้งหมด..
ดูทั้งหมด..
ค้นข่าวเก่า
 
สำหรับสมาชิก
 User :
 Password :
ดาวน์โหลดคู่มือการลงข่าว
 
   กรมสุขภาพจิต ชวนสังคมฟังเสียงสะท้อนผู้ป่วยจิตเภท เปิดใจ ยอมรับ ให..
   สธ. กำชับโรงพยาบาลเฝ้าระวังภัยจากฝนตกหนัก เตรียมทีมเอ็มเสิร์ทให้บ..
   สหภาพองค์การเภสัชฯ จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพ หารือผลกระทบความมั่น..
ดูทั้งหมด..
 
czyq2xow4r45.jpg
   นพ.สสจ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรค่าบร..
uf6gtpgrmb07.jpg
   สสจ.พัทลุง จัดอบรมเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชนเพื่อการคุ้ม..
   "นครพนม" ปฐมนิเทศ ขรก.สาธารณาสุขใหม่ เข้าค่ายหลักสูตร "การเป็นข้า..
ดูทั้งหมด..
(13เม.ย.60) นพ.สุวรรณชัย รองปลัด สธ. แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวันศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
(11เม.ย.60) รมว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
(5 เม.ย.60) รมว.สธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันจำกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่4
(5เม.ย.60) ปลัดสธ.แถลงข่าว "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" เนื่องในวันอนามัยโลก 2560
(3 เม.ย.60) เปิดสำนักงานใหม่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ขอเชิญคัดเลือกพยาบาลเพื่อรับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด.. 
ดูทั้งหมด.. 
 
» คู่มือกระบวนงานประชาสัมพันธ์
- แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข(2560-2564)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(รอบ 6เดือน)
- คู่มือระบบงานข่าวฉุกเฉิน
- คุ่มือระบบงานข่าวชี้แจง
- คู่มือระบบงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯประจำปี 2560
» นโยบาย/โครงการ
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสารนิเทศ (งบลงทุน) ประจำปี พ.ศ. 2560รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
- รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
- รายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง(รอบ6เดือน)สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แผนบริหารความเสี่ยง สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- นโยบายส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรม
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(3 เดือน)
» KM
- Value Based Health Care (นพ.เกียรติภูมิ)
- Group Dynamic(อ.สิทธิเดช คุ้มเศรณี)
- Infographic (กรมอนามัย)
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ(อ.สงคราม โพธิ์วิไล)
- การสื่อสารในภาวะวิกฤติ(ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา)
- การสร้างภาพลักษณ์องกรค์อย่างมืออาชีพ(ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา)
   
ดูทั้งหมด..
   ปีที่14 ฉบับที่ 7 : ประจำเดือนเมษายน 2560
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ (หน้า1-3)
สัญลักษณ์ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 5)
มาตรการความปลอดภัยในสถานบริการ (หน้า 7)
ดูทั้งหมด..
 
 
 
 
   รู้ยัง18พ.ค.วันวัคซีนHIVสากล..
   นักวิจัยชี้ปั่นจักรยานช่วยลดความเสี่ยงมะเร็ง - หัวใจ..
   วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทางไปเที่ยว..
ดูทั้งหมด..
ข่าวประกวดราคา
» เมษายน พุธ 5,พ.ศ 2560 
   ราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข..
   ..
» มกราคม พุธ 25,พ.ศ 2560 
   ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ก..
   ..
» พฤศจิกายน อังคาร 29,พ.ศ 2559 
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเค..
   ..
ดูทั้งหมด..
Social Media ของสารนิเทศ
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 | email : mophpr@gmail.com
จำนวนผู้ชม
 1685912  
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2548    

|