» สิงหาคม พุธ 23,พ.ศ 2560 
   รองนายก “ณรงค์”ติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต “คนไทย ใส่ใจดูแลกั..
   รองนายกรัฐมนตรีณรงค์  ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตร..
» สิงหาคม พุธ 23,พ.ศ 2560 
   “ปิยะสกล”ชู เศรษฐกิจจะยั่งยืนได้ ประชาชนต้องมีสุขภาพดี ในเว..
   วันนี้ (23 สิงหาคม 2560) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล ..
» สิงหาคม พุธ 23,พ.ศ 2560 
   สธ.ตั้งคกก.สอบวินัยร้ายแรงกรณีข้าราชการชายลวนลาม ..
     กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าร..
ดูทั้งหมด..
ดูทั้งหมด..
ค้นข่าวเก่า
 
สำหรับสมาชิก
 User :
 Password :
ดาวน์โหลดคู่มือการลงข่าว
 
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดบริการห้องปฏิบัติการตรวจหาสารพันธุก..
   กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเร่งกำจัดขยะมูลฝอยหลังน้ำลด ป้องกันโรคไข้ฉ..
   การหกล้มในผู้สูงอายุ ภาวะที่ไม่ควรมองข้าม..
ดูทั้งหมด..
 
   “นครพนม” ต่อยอดความรู้บุคลากร เดินหน้าพัฒนาห้องปฎิบัติการทางการแ..
88uvhrarexi6.jpg
   สสจ.พัทลุงจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และ TO B..
   สสจ.น่าน นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิด..
ดูทั้งหมด..
(22 ส.ค.60) ปลัด สธ. เป็นประธานมอบรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น และปิดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "Service Plan Sharing" ปีงบประมาณ 2560
(17 ส.ค.60) รมว.สธ. และ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าว มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14
(9 ส.ค.60) รมว.สธ.แถลงข่าว อย.ยุค 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(5 ส.ค.60) ปลัด สธ. ปาฐกถา เรื่อง การจัดการโรคไตเรื้อรังนำสู่การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(3 สค.60) รมว.สธ.รับมอบเครื่องมือแพทย์ จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และประชุมผู้บริหาร
 
สำนักสารนิเทศ รับโอน/ย้าย ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
สำนักสารนิเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ดูทั้งหมด.. 
ดูทั้งหมด.. 
 
» คู่มือกระบวนงานประชาสัมพันธ์
- แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข(2560-2564)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(รอบ 6เดือน)
- คู่มือระบบงานข่าวฉุกเฉิน
- คุ่มือระบบงานข่าวชี้แจง
- คู่มือระบบงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯประจำปี 2560
» นโยบาย/โครงการ
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสารนิเทศ (งบลงทุน) ประจำปี พ.ศ. 2560รอบ 9 เดือน(1ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน2560)
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสารนิเทศ (งบลงทุน) ประจำปี พ.ศ. 2560รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
- รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
- รายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง(รอบ6เดือน)สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แผนบริหารความเสี่ยง สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(3 เดือน)
» KM
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) ประจำปี 2560
- Value Based Health Care (นพ.เกียรติภูมิ)
- Group Dynamic(อ.สิทธิเดช คุ้มเศรณี)
- Infographic (กรมอนามัย)
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ(อ.สงคราม โพธิ์วิไล)
- การสื่อสารในภาวะวิกฤติ(ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา)
   
ดูทั้งหมด..
   ปีที่14 ฉบับที่ 10 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สาธารณสุข 4.0 (หน้า 1-3)
การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน้า 4-5)


 
 
ดูทั้งหมด..
 
 
 
 
   วัคซีนฉีดให้คนเป็นไข้เลือดออกมาแล้วได้ผล 81.9%..
   การบริโภคแคลเซียมที่ถูกต้อง..
   ทริกดูแล ผู้สูงวัย 4 ด้าน ป้องกันล้ม-ลืม-เศร้า-กินข้าวไม่อร่อย..
ดูทั้งหมด..
ข่าวประกวดราคา
» สิงหาคม จันทร์ 21,พ.ศ 2560 
   ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำวันในห้องประชุม ..
   ..
» สิงหาคม จันทร์ 21,พ.ศ 2560 
   ราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประชุม..
   ..
» สิงหาคม อังคาร 15,พ.ศ 2560 
   ราคากลางโครงการจัดจ้างตกแต่งภูมิทัศน์และจัดทำสัญลักษณ์ประจำพ..
   ..
ดูทั้งหมด..
Social Media ของสารนิเทศ
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 | email : mophpr@gmail.com
จำนวนผู้ชม
 1722727  
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2548    

|