» พฤษภาคม จันทร์ 21,พ.ศ 2561 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินม..
          วันนี้ (21 พฤษภาคม 2561) สมเด็จพระเทพรัตนรา..
» พฤษภาคม จันทร์ 21,พ.ศ 2561 
   กรมสบส.จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภ..
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้..
» พฤษภาคม อาทิตย์ 20,พ.ศ 2561 
   สธ. เตือนประชาชนอย่าใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม ผิดกฎหมาย..
             กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนอ..
ดูทั้งหมด..
ดูทั้งหมด..
ค้นข่าวเก่า
 
สำหรับสมาชิก
 User :
 Password :
ดาวน์โหลดคู่มือการลงข่าว
 
   กรมอนามัย เตือน ฝนคะนองเสี่ยงฟ้าผ่า แนะเลี่ยงอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง..
   กรมควบคุมโรค เผยวัยรุ่นและผู้ใหญ่เสี่ยงป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกส..
   ปวดหัวไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น สัญญาณอันตรายเสี่ยงภาวะไหล่ติด..
ดูทั้งหมด..
 
8n0o12nj49oi.jpg
   ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการประชุม “Mid Year Performance Review..
   โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนา..
   โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับการประเมิน Green&Clean Hopital ปี256..
ดูทั้งหมด..
(21 พ.ค.61) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
(16 พ.ค.61) รมว.สธ.เปิดการอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
(7 พ.ค.61) ปลัด สธ.ประชุมติดตามการพัฒนาระบบบริการห้องฉุกเฉิน
(6 พ.ค.61) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
(5 เม.ย.61) รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่4
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒาบุคลากร โครงการพัฒนาคุณธรรม นำบุคลากรสำนักสารนิเทศ สู่ความสุข ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์(e-bidding)
ดูทั้งหมด.. 
ดูทั้งหมด.. 
 
» คู่มือกระบวนงานประชาสัมพันธ์
- คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานประชาสัมพันธ์ภายนอก
- คู่มือปฏิบัติงานระบบงานจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข
- คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร
- คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน
- คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีข่าวผลกระทบต่อกระทรวงสาธารณสุข
- คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานข่าวฉุกเฉิน
» นโยบาย/โครงการ
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(แบบ สขร.1)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(แบบ สขร.1)งบลงทุน
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(แบบสขร1)งบดำเนินงาน
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 รอบ 6 เดือน(งบลงทุน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง)
» KM
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) ประจำปี 2560
- Value Based Health Care (นพ.เกียรติภูมิ)
- Group Dynamic(อ.สิทธิเดช คุ้มเศรณี)
- Infographic (กรมอนามัย)
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ(อ.สงคราม โพธิ์วิไล)
   
ดูทั้งหมด..
   ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 : ประจำเดือนเมษายน 2561
 1 ปี UCEP "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่"(หน้า1-3)
Success Story  เขตสุขภาพที่ 4 (หน้า 5)
GCC Line ช่องการสื่อสารจากรัฐบาลถึงข้าราชการทั่วประเทศ (หน้า 7)
 
ดูทั้งหมด..
 
 
 
 
   สตรีไทย ไตstrong..
   แนะ 8 วิธีเซฟหู เนื่องในวันการได้ยินโลก 3 มีนาคม..
   คนไทยนอนไม่หลับห่วงเล่นมือถือ-ดูซีรี่ย์เสี่ยงสารพัดโรค..
ดูทั้งหมด..
ข่าวประกวดราคา
» มีนาคม พฤหัสบดี 22,พ.ศ 2561 
   ประกาศฯประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ..
   ..
» มีนาคม พุธ 21,พ.ศ 2561 
   ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณา..
   ..
» มีนาคม อังคาร 13,พ.ศ 2561 
   ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระ..
   ..
ดูทั้งหมด..
Social Media ของสารนิเทศ
  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 | email : mophpr@gmail.com
จำนวนผู้ชม
 1823570  
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2548    

|